🌷Lễ Sên Phép🌷

❗️TẤT CẢ ĐỀU THỈNH VÀ LÀM VIỆC TRỰC TIẾP VỚI CÁC THẦY ❌ KHÔNG QUA TRUNG GIAN 🍀Hàng cũ thì chưa kiện nào về, hàng mới tiếp tục lên đường 🙏🏻 🍀Vận chuyển dạo này chán quá mong các tín chủ hoan hỉ thông cảm giúp em nhỏ 😭 ngoài tầm kiểm soát của em. Chỉ mong hàng về sớm nhất em sẽ báo ship hết ạ 🙏🏻 🌷Hoan Hỉ Gieo Duyên🌷 💮𝐓Â𝐌 𝐓𝐇À𝐍𝐇 Ắ𝐓 𝐋𝐈𝐍𝐇💮
🌷Lễ Sên Phép🌷
Back to blog