CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ - HOÀN TIỀN

  1. Điều kiện áp dụng
  • Theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền này và tạo thành một phần của Điều khoản dịch vụ, ThaiHolySpirit đảm bảo quyền lợi của Người mua bằng cách cho phép gửi yêu cầu hoàn trả sản phẩm và/hoặc hoàn tiền với điều kiện hàng hư hại, đổ bễ, gửi sai hàng. Ngoài ra, không nhận đổi trả với bất kì lí do nào khác như khách hàng không thích, bưu điện làm mất hàng, v.v  
  • Đối với các mặt hàng cần pre-order, khách hàng cần deposit ít nhất 50%. Trong thời gian chờ hàng Cancel = Mất Cọc
  1. Điều kiện trả hàng (không áp dụng cho các mặt hàng giảm giá)
  • Sản phẩm bị lỗi hoặc bị hư hại nặng trong quá trình vận chuyển. Đối với các mặt hàng dễ vỡ chỉ nhận đổi trả nếu có video quay lại lúc khui hàng trong vòng 24h kể từ khi bưu điện báo ĐÃ GIAO. 
  • Người bán giao sai sản phẩm cho Người mua (ví dụ: sai kích cỡ, sai màu sắc, v.vv...);