🌷Lễ Sên Phép🌷

❗️TẤT CẢ ĐỀU THỈNH VÀ LÀM VIỆC TRỰC TIẾP VỚI CÁC THẦY ❌ KHÔNG QUA TRUNG GIAN 🍀🍀Lễ sên phép 𝐇ộ𝐩 𝐓𝐚𝐦 𝐁ả𝐨 𝐂𝐡𝐢ê𝐮 𝐓à𝐢 và 𝐑𝐀𝐇𝐔 𝐗Á 𝐋Ợ𝐈 cùng các vậy phẩm may mắn khác nhà em chuẩn bị về với các tín chủ 🙏🏻 🍀🍀Tam Tai Thái Tuế không chừa một ai. Khách em cứ than phiền hay gặp thị phi xui xẻo vận đen đeo bám nên mang theo mặt dây Rahu này để cải vận nha. 🍀🍀Gieo duyên cả trăm mặt 𝐑𝐀𝐇𝐔 cho khách rồi bây giờ khách lên level😂 đòi thỉnh thêm Rahu có Xá Lợi để được độ trợ tốt hơn 😍 Tâm lành trời xanh tự khắc an bài 🙏🏻 🌷Hoan Hỉ Gieo Duyên🌷 💮𝐓Â𝐌 𝐓𝐇À𝐍𝐇 Ắ𝐓 𝐋𝐈𝐍𝐇💮
🌷Lễ Sên Phép🌷
Back to blog