🌷Lễ Sên Phép🌷

❗️TẤT CẢ ĐỀU THỈNH VÀ LÀM VIỆC TRỰC TIẾP VỚI CÁC THẦY ❌ KHÔNG QUA TRUNG GIAN
🙏🏻Tâm linh: có Tâm thì mới thấy linh. Đâu có cảm thì nơi đó mới có ứng. Nếu ai tin có tâm linh mới nhận thấy sức mạnh của tâm linh, nếu ai không tin có tâm linh thì có lẽ sẽ không cảm nhận được nguồn sức mạnh của tâm linh. Nên trong tâm linh quan trong nhất là có tâm và chánh tín. Niềm tin tuyệt đối, niềm tin đúng đắn thì sẽ giao cảm và tiếp xúc được với tâm linh.
🙏🏻Người tin có tâm linh khi làm một việc gì đều suy nghĩ thấu đáo trước sau. Họ không chỉ nghĩ mối quan hệ người với người mà họ còn nghĩ mối quan hệ con người với đất trời, với vạn vật sinh linh, với tương lai và quá khứ.
🙏🏻Tâm linh nếu hiểu đúng và làm đúng nó như một chiếc gậy để chúng ta bám víu vào đó đi vào đời với sự từ bi và tình thương. Còn nếu hiểu tâm linh là sự vụ lợi, cầu xin tiền tài danh vọng, là nơi kiếm chác đồng tiền bát gạo thì chính tâm linh lại dẫn chúng ta vào con đường mê tín dị đoan, tà kiến.
🌷Hoan Hỉ Gieo Duyên🌷
💮𝐓Â𝐌 𝐓𝐇À𝐍𝐇 Ắ𝐓 𝐋𝐈𝐍𝐇💮
🌷Lễ Sên Phép🌷
Back to blog