🌷Lễ Sên Phép🌷

❗️TẤT CẢ ĐỀU THỈNH VÀ LÀM VIỆC TRỰC TIẾP VỚI CÁC THẦY ❌ KHÔNG QUA TRUNG GIAN 🌺Hoan Hỉ Gieo Duyên🌺 ✅Vắt giò lên cổ chạy đua trong đêm để kịp gửi hàng ngày thứ 7 bên Thái để kịp Tết cho các gia chủ 🙏🏻 ✅Chốt đơn trong 1 đêm hôm qua 😂 hoan hỉ quá ạ 💮𝐓Â𝐌 𝐓𝐇À𝐍𝐇 Ắ𝐓 𝐋𝐈𝐍𝐇💮
🌷Lễ Sên Phép🌷
Back to blog