🌷Lễ Sên Phép 🌷

❗️TẤT CẢ ĐỀU THỈNH VÀ LÀM VIỆC TRỰC TIẾP VỚI CÁC THẦY ❌ KHÔNG QUA TRUNG GIAN

🍀Gieo duyên 𝐏𝐇Ậ𝐓 𝐓Ứ 𝐃𝐈Ệ𝐍 𝐗Á 𝐋Ợ𝐈 cho gia chủ cùng các vật phẩm may mắn 🙏🏻

🍀Cầu cho bạn đời này và mãi mãi đời sau được theo Chánh pháp nhiệm màu, được lan tỏa Chánh pháp muôn nơi, tinh tấn tu tập để đạt giác ngộ giải thoát.

🌷Hoan Hỉ Gieo Duyên🌷
💮𝐓Â𝐌 𝐓𝐇À𝐍𝐇 Ắ𝐓 𝐋𝐈𝐍𝐇💮

🌷Lễ Sên Phép 🌷
Back to blog