🌸Gieo Duyên XÁ LỢI Cho Các Gia Chủ🌸

❌ TẤT CẢ THỈNH TRỰC TIẾP TỪ CÁC THẦY KHÔNG QUA TRUNG GIAN ❌
🍀Con người giả như không khổ thì có bao giờ chịu sự giác ngộ ...
🍀Ai rồi cũng sẽ tới lúc trả nghiệp chỉ có tu tập sửa lỗi bản thân làm nhiều phước thiện mới có thể chuyển nghiệp được
🍀Đừng để hết phước rồi mới tu sửa.
✨Gieo duyên Xá Lợi Phật về với các gia chủ, mong 1 đời an yên sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm ✨
🌷Hoan Hỉ Gieo Duyên Lành🌷
💮Tâm Thành Ắt Linh 💮
🌸Gieo Duyên XÁ LỢI Cho Các Gia Chủ🌸
Back to blog