❗️TAM TAI KHÔNG CHỪA MỘT AI (Thân - Tý - Thìn) ❗️

✍🏻 𝐓𝐀𝐌 𝐓𝐀𝐈 𝐓𝐇𝐀̂𝐍 - 𝐓𝐘́ - 𝐓𝐇𝐈̀𝐍 𝐓𝐑𝐎𝐍𝐆 𝐍𝐀̆𝐌 𝟐𝟎𝟐𝟐
💮Vận trình của nhóm tuổi 𝐓𝐡𝐚̂𝐧 🐵 - 𝐓𝐲́ 🐭 - 𝐓𝐡𝐢̀𝐧 🐲 trong năm tam tai đầu tiên khởi đầu là năm 2022 - Nhâm Dần 🐯 đầy gian nan và vất vả.
💮Tam tai là những tai họa xảy ra trong 3 năm liên tiếp đối với mỗi người. Trong cuộc đời con người, cứ 12 năm thì quay lại vòng lặp 3 năm liên tiếp gặp hạn Tam tai.
💮𝐓𝐡𝐞𝐨 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐧𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐝𝐚̂𝐧 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐧𝐨́𝐢 𝐫𝐢𝐞̂𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐡𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐡𝐨̣𝐜 𝐩𝐡𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮𝐲̉ 𝐧𝐨́𝐢 𝐜𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝟑 𝐧𝐚̆𝐦 𝐭𝐚𝐦 𝐭𝐚𝐢 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐜𝐡𝐮́ 𝐲́ 𝐜𝐚́𝐜 𝐦𝐨̂́𝐜 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐬𝐚𝐮 :
🔘 Năm đầu Tam Tai - không nên bắt tay vào thực hiện những công việc lớn, trọng đại.
🔘 Năm giữa Tam tai - không nên dừng việc đang thực hiện bởi khi bắt đầu lại sẽ gặp trở ngại.
🔘 Năm cuối Tam tai là thời điểm không nên kết thúc việc quan trọng đang thực hiện, vì như vậy khó đạt được kết quả như mong muốn.
👉🏻 𝐍𝐚̆𝐦 𝐍𝐡𝐚̂𝐦 𝐃𝐚̂̀𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟐 🐯 𝐬𝐞̃ 𝐥𝐚̀ 𝐧𝐚̆𝐦 𝐤𝐡𝐨̛̉𝐢 đ𝐚̂̀𝐮 𝐡𝐚̣𝐧 𝐭𝐚𝐦 𝐭𝐚𝐢 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐚́𝐜 𝐭𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐨́𝐦 𝐭𝐚𝐦 𝐡𝐨̛̣𝐩 : 𝐓𝐡𝐚̂𝐧 🐵 - 𝐓𝐲́ 🐭 - 𝐓𝐡𝐢̀𝐧 🐲 , 𝟑 𝐜𝐨𝐧 𝐠𝐢𝐚́𝐩 𝐧𝐚̀𝐲 𝐬𝐞̃ 𝐠𝐚̣̆𝐩 𝐧𝐠𝐚̀𝐢 𝐌𝐨̂𝐧𝐠 𝐋𝐨𝐧𝐠 Đ𝐚̣𝐢 𝐓𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐂𝐨̂̉ 𝐓𝐚𝐦 𝐓𝐚𝐢 𝐊𝐢𝐦 𝐀́𝐜𝐡 𝐓𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧 cai quản.
🐵 Tuổi Thân có các nhóm tuổi :
1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004
🐭 Tuổi Tý có các nhóm tuổi :
1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996
🐲 Tuổi Thìn có các nhóm tuổi :
1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000
🔥 3 năm tam tai cũng là giai đoạn năng lượng của con người yếu nhất, dễ bị cản trở, xảy ra xung đột trong các mối quan hệ, dễ nóng vội đưa ra quyết định sai lầm, sức khoẻ có nhiều biến động và thường gặp trục trặc hoặc xảy ra những việc lớn dẫn đến thất thoát tiền bạc. Đây là giai đoạn cần phải nghỉ ngơi, có kế hoạch an toàn, biết đủ không quá cầu tiến, bước chậm chắc chắn, để chuẩn bị cho giai đoạn phục hồi và bắt đầu 1 vòng quỹ đạo mới giống như hạt mầm đang ngủ đông chuẩn bị chờ xuân để đâm chồi nảy lộc…🌱🌱🌱
❗️TAM TAI KHÔNG CHỪA MỘT AI (Thân - Tý - Thìn) ❗️
Back to blog