Skip to product information
1 of 2

ThaiHolySpirit

Ấn Xoá Nợ

Regular price $45.00 USD
Regular price Sale price $45.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

••••🍁💜 ẤN XOÁ N.Ợ 💜🍁 ••••💲4️⃣5️⃣ một phép
❌tâm linh tin là có nha mn

⚠️Ai đang n.ợ nần
⚠️Ai đang kh.ó khăn
⚠️Ai đang bế tắc
⚠️Buôn bán ế ẩm
⚠️Ti.ền bạc hao hụt
⚠️Gia đình lục đ.ục

❤️Phía sau an là Yant tỷ Phú hút tiền -Thỉnh cái ấn chuyển vận này về ghi tên tuổi thắp nhang cầu nguyện xin theo tâm ý và đặt vào bàn thờ ( địa tài, thần .... gia tiên ) để xoay chuyển mọi thứ 🙏🙏

🆘Đây là ấn phép mạnh giá cao nhưng em tri ân để giúp tất cả mn , mong giúp dc tất cả em còn rất ít ạ 🙏🏻
Tâm linh tin là có, tâm thành ắt linh

CHI TIẾT - DỄ HIỂU

CÁC GÓI CHẤM LÁ SỐ BÊN EM KHI NHẬN HÌNH THỨC CHUNG SẼ LÀ FILE PDF NHƯ THẾ NÀY NHA KHÁCH ƠI. MỖI NGƯỜI ĐỀU CÓ LÁ SỐ KHÁC NHAU TRUNG BÌNH BÁO CÁO SẼ TỪ 15-40 TRANG TUỲ THEO GÓI XEM MỌI NGƯỜI ĐĂNG KÝ

1 of 5