Skip to product information
1 of 2

ThaiHolySpirit

Bộ Linh Phù Đổi Vận

Regular price $99.00 USD
Regular price Sale price $99.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

🌿 𝐊𝐡ổ đế𝐧 𝐦ấ𝐲 𝐜ũ𝐧𝐠 đừ𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚𝐧.
🌿 𝐕ấ𝐭 𝐯ả đế𝐧 𝐦ấ𝐲 𝐜ũ𝐧𝐠 𝐥à 𝐝𝐨 𝐛ả𝐧 𝐭𝐡â𝐧 𝐥ự𝐚 𝐜𝐡ọ𝐧.
---
❗️NEW 2023❗️
🈵 𝐁Ộ 𝐓Ứ 𝐋𝐈𝐍𝐇 𝐏𝐇Ù ĐỔ𝐈 𝐕Ậ𝐍 𝐂𝐇𝐈Ê𝐔 𝐓À𝐈 🈵

Bộ 4 linh phù gồm:
- Linh phù Lộc Trời Cho
- Linh phù Chiêu Thiên Tài Phú
- Linh phù Vạn Lượng Vàng
- Linh phù Tụ Tài 8 Phương

🔸 Trong tiếng Hoa, "TÀI" có nghĩa là TIỀN. Cuộc đời mỗi người sẽ có 2 loại TÀI, một là: "NHÂN TÀI" và 2 là "THIÊN TÀI".

🔸 NHÂN TÀI: nghĩa là khoản tiền mà bạn phải bỏ mồ hôi nước mắt lao động để kiếm ra.

🔸 THIÊN TÀI: Là khoản lộc bất ngờ trời cho, như: Được cho đất, đất tăng giá do mở đường lớn qua nhà, trúng vé số, đánh bài thắng,... Thiên Tài Phù chính là để nói về những điều này.

🔸 Chiêu Thiên Tài Phú chính là MÓN LỘC TRỜI CHO, đem lại cho bạn những món lộc bất ngờ mà bạn chưa từng nghĩ sẽ có được.

💌💌

CHI TIẾT - DỄ HIỂU

CÁC GÓI CHẤM LÁ SỐ BÊN EM KHI NHẬN HÌNH THỨC CHUNG SẼ LÀ FILE PDF NHƯ THẾ NÀY NHA KHÁCH ƠI. MỖI NGƯỜI ĐỀU CÓ LÁ SỐ KHÁC NHAU TRUNG BÌNH BÁO CÁO SẼ TỪ 15-40 TRANG TUỲ THEO GÓI XEM MỌI NGƯỜI ĐĂNG KÝ

1 of 5