Skip to product information
1 of 4

ThaiHolySpirit

Chuỗi Omani

Regular price $75.00 USD
Regular price Sale price $75.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

( CHỈ CÓ 30 SỢI DUY NHẤT)
❗️MẶT DÂY CHÚ OMANI ❗️TRỢ THỈNH 💲7️⃣5️⃣
bình an, giác ngộ, xua tan phiền não, vững tâm

Khi chúng ta liên tục tụng niệm câu thần chú này có nghĩa là chúng ta đang liên tục gọi hồng danh của Đức Phật Quan Thế Âm Bồ Tát.

Câu thần chú Om là tất cả tấm lòng từ bi, năng lực trí tuệ của tất cả Chư Phật được Quan Thế Âm Bồ Tát gom lại. Bởi vậy khi thanh âm này vang lên, tâm trí như được gột rửa, bức màn vô minh được xoá bỏ, đưa đến sự thức tỉnh giác ngộ.

CHI TIẾT - DỄ HIỂU

CÁC GÓI CHẤM LÁ SỐ BÊN EM KHI NHẬN HÌNH THỨC CHUNG SẼ LÀ FILE PDF NHƯ THẾ NÀY NHA KHÁCH ƠI. MỖI NGƯỜI ĐỀU CÓ LÁ SỐ KHÁC NHAU TRUNG BÌNH BÁO CÁO SẼ TỪ 15-40 TRANG TUỲ THEO GÓI XEM MỌI NGƯỜI ĐĂNG KÝ

1 of 5