Skip to product information
1 of 8

ThaiHolySpirit

Chuỗi Phật Dược Sư

Regular price $75.00 USD
Regular price Sale price $75.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

🌈 Đức Phật Của Năng Lực Chữa Lành
....

🌈 Chư Phật ứng hiện vô số hóa thân, mỗi vị có một sắc thân, hình tướng khác nhau để phù hợp thời điểm, căn cơ vì lợi ích chúng sinh. Ví dụ, Đức Phật A Di Đà có sắc thân đỏ tượng trưng cho năng lực của tình thương yêu, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có sắc thân vàng ròng tượng trưng cho sự thành tựu viên mãn. Đức Phật Dược Sư có sắc thân xanh dương chính là biểu trưng cho sức mạnh của năng lượng chữa lành thân tâm mà tất cả chúng ta đều cần đến!

🌈 Hiện nay, trên thế giới có rất nhiều bệnh tật khác nhau thuộc về thân thể và tâm lý. Một số bệnh ngay khoa học hiện đại cũng không tìm ra nguyên nhân. Sự thực là tất cả chúng ta không ai muốn tật bệnh, nhưng theo quan kiến Phật giáo, chúng ta vẫn cứ ốm đau dưới ảnh hưởng của vô minh và những bất thiện nghiệp đã tích lũy từ nhiều kiếp.

🌈 Dù không muốn tạo nên những nghiệp xấu, do năng lực của vô minh, chúng ta vẫn tiếp tục tích lũy bất thiện nghiệp. Đó có thể là ....

🙏Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật🙏

CHI TIẾT - DỄ HIỂU

CÁC GÓI CHẤM LÁ SỐ BÊN EM KHI NHẬN HÌNH THỨC CHUNG SẼ LÀ FILE PDF NHƯ THẾ NÀY NHA KHÁCH ƠI. MỖI NGƯỜI ĐỀU CÓ LÁ SỐ KHÁC NHAU TRUNG BÌNH BÁO CÁO SẼ TỪ 15-40 TRANG TUỲ THEO GÓI XEM MỌI NGƯỜI ĐĂNG KÝ

1 of 5