Skip to product information
1 of 2

ThaiHolySpirit

Combo Trầm Thần Tài Hoa Sen

Regular price $89.00 USD
Regular price Sale price $89.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

🌼🌼 𝐂𝐎𝐌𝐁𝐎 𝐓𝐑Ầ𝐌 𝐓𝐇Ầ𝐍 𝐓À𝐈 𝐊𝐇𝐀𝐈 𝐕Ậ𝐍
𝐇𝐎𝐀 𝐒𝐄𝐍 𝐁Ì𝐍𝐇 𝐀𝐍 𝐂𝐇𝐎 𝐍Ă𝐌 𝐌Ớ𝐈 🌼🌼
❌em chị trợ thỉnh 💲8️⃣9️⃣ một combo thôi ạ❌
Được 9 sư thầy sên phép chúc phúc

‼️Cầu nguyện ngay tháng giêng , giao thừa, khai trương, đi chùa là mọi việc đều như ý.

🌼 𝗦𝘂̛̣ 𝗸𝗲̂́𝘁 𝗵𝗼̛̣𝗽 𝗰𝗵𝗮̣̆𝘁 𝗰𝗵𝗲̃ 𝗴𝗶𝘂̛̃𝗮 𝘁𝗵𝗮̂𝗻 𝘅𝗮́𝗰 𝘃𝗮̀ 𝗹𝗶𝗻𝗵 𝗵𝗼̂̀𝗻 𝗴𝗶𝘂́𝗽 𝘁𝗼𝗮̀𝗻 𝗯𝗼̣̂ 𝗰𝗮́𝗰 𝗴𝗶𝗮́𝗰 𝗾𝘂𝗮𝗻 𝘁𝗵𝗮𝗺 𝗱𝘂̛̣ 𝘃𝗮̀𝗼 𝘃𝗶𝗲̣̂𝗰 𝗰𝗮̂̀𝘂 𝗻𝗴𝘂𝘆𝗲̣̂𝗻 𝘃𝗮̀ 𝗴𝗶𝘂́𝗽 𝗰𝗵𝘂́𝗻𝗴 𝘁𝗮 𝘀𝗼̛́𝗺 đ𝗮̣𝘁 đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝗺𝘂𝗼̂́𝗻.

🌼 𝗗𝗮̂𝗻𝗴 𝗹𝗲̂𝗻 𝘁𝗿𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝗖𝗵𝘂̛ 𝗣𝗵𝗮̣̂𝘁 - 𝗖𝗵𝘂̛ 𝗧𝗵𝗮̂̀𝗻 - 𝗖𝗵𝘂̛ 𝗧𝗶𝗲̂𝗻 𝗵𝗼𝗮̣̆𝗰 𝘁𝗵𝗮̆́𝗽 𝘀𝗮́𝗻𝗴 𝘁𝗿𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝗻𝗵𝘂̛̃𝗻𝗴 𝘆́ 𝗻𝗴𝘂𝘆𝗲̣̂𝗻 𝗰𝘂̉𝗮 𝗯𝗮̉𝗻 𝘁𝗵𝗮̂𝗻 𝘀𝗲̃ 𝗴𝗶𝘂́𝗽 𝗱𝗼̀𝗻𝗴 𝘁𝗶𝗲̂̀𝗻 𝗵𝗮𝗻𝗵 𝘁𝗵𝗼̂𝗻𝗴,𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗰𝗼́ 𝘀𝘂̛̣ 𝘁𝗿𝗼̛̉ 𝗻𝗴𝗮̣𝗶, 𝗰𝗼̂𝗻𝗴 𝗱𝗮𝗻𝗵 𝘀𝘂̛̣ 𝗻𝗴𝗵𝗶𝗲̣̂𝗽 𝘀𝗮́𝗻𝗴 𝗿𝗮̣𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗮̀𝗻𝗵 𝗰𝗼̂𝗻𝗴 🙏💰

🌼 𝗖𝗵𝘂́𝗰 𝗤𝘂𝘆́ 𝗧𝗶́𝗻 𝘃𝗮̣𝗻 𝘀𝘂̛̣ 𝗻𝗵𝘂̛ 𝘆́, 𝗺𝘂𝗮 𝗺𝗮𝘆 𝗯𝗮́𝗻 đ𝗮̆́𝘁, 𝘀𝘂̛́𝗰 𝗸𝗵𝗼̉𝗲 𝗱𝗼̂̀𝗶 𝗱𝗮̀𝗼, 𝗴𝗶𝗮 đ𝗶̀𝗻𝗵 𝗵𝗮̣𝗻𝗵 𝗽𝗵𝘂́𝗰. 🙏 🙏

CHI TIẾT - DỄ HIỂU

CÁC GÓI CHẤM LÁ SỐ BÊN EM KHI NHẬN HÌNH THỨC CHUNG SẼ LÀ FILE PDF NHƯ THẾ NÀY NHA KHÁCH ƠI. MỖI NGƯỜI ĐỀU CÓ LÁ SỐ KHÁC NHAU TRUNG BÌNH BÁO CÁO SẼ TỪ 15-40 TRANG TUỲ THEO GÓI XEM MỌI NGƯỜI ĐĂNG KÝ

1 of 5