Skip to product information
1 of 2

ThaiHolySpirit

Dây Chỉ Đỏ

Regular price $10.00 USD
Regular price Sale price $10.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

❌Hnay có dịp bên chùa có dây chỉ đỏ may mắn nên em thỉnh được 200 sợi. Giúp may mắn bình an tài lộc. Tối nay sư thầy sẽ sên phép giữa tuần có hàng ạ 🙏🏻 em gieo duyên chỉ 💲1️⃣0️⃣ sợi thôi mọi người có dịp nên thỉnh cho người thân, bạn bè đeo để mọi việc suông sẻ thuận lợi nha 😘 đeo cho baby ok.
Sáng h đăng trong group ưu tiên cho cho mấy chị trong group trước nổ inbox luôn hí hí ai nấy thỉnh 4-5 sợi

https://m.me/j/AbZhURHqT4uxFnT2/

CHI TIẾT - DỄ HIỂU

CÁC GÓI CHẤM LÁ SỐ BÊN EM KHI NHẬN HÌNH THỨC CHUNG SẼ LÀ FILE PDF NHƯ THẾ NÀY NHA KHÁCH ƠI. MỖI NGƯỜI ĐỀU CÓ LÁ SỐ KHÁC NHAU TRUNG BÌNH BÁO CÁO SẼ TỪ 15-40 TRANG TUỲ THEO GÓI XEM MỌI NGƯỜI ĐĂNG KÝ

1 of 5