Skip to product information
1 of 3

ThaiHolySpiritOfficialStore

Hươu Nữ Tài Lộc

Regular price $350.00 USD
Regular price $375.00 USD Sale price $350.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

🦌🌟 𝐇𝐔̛𝐎̛𝐔 𝐍𝐔̛̃ 𝐓𝐀̀𝐈 𝐋𝐎̣̂𝐂 🌟🦌
𝐓𝐔̛̀ 𝐁𝐈́ 𝐊𝐈𝐄̂́𝐏 𝐂𝐎̂̉ - 𝐓𝐔𝐘𝐄̣̂𝐓 𝐇𝐎̣𝐂 𝐓𝐇𝐀̂̀𝐍 𝐓𝐇𝐀́𝐍𝐇
𝐕𝐄̂̀ 𝐏𝐇𝐄́𝐏 𝐓𝐇𝐔 𝐇𝐔́𝐓 𝐐𝐔𝐘𝐄̂́𝐍 𝐑𝐔̃
Từ bí kíp cổ - tuyệt học thần thánh về phép thu hút quyến rũ đã được thầy Thep sử dụng để luyện ra bùa " Hươu nữ tài lộc " (Phaya Kwang Liao Lang). 🔱🔱🔱
🦌 Đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐯𝐢́ 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐭𝐮𝐲𝐞̣̂𝐭 𝐬𝐚̆́𝐜 𝐠𝐢𝐚𝐢 𝐧𝐡𝐚̂𝐧, cao sang, có sức thu hút lạ kì ai nhìn cũng bị lôi cuốn, si mê. Có " aura " giúp bạn trở nên nổi tiếng hơn.🧜🏻‍♀️🧚🏼‍♀️💃🏼
🦌 𝐑𝐚̂́𝐭 đ𝐚̣̆𝐜 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐯𝐚̀ 𝐤𝐡𝐚́𝐜 𝐡𝐨𝐚̀𝐧 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐦𝐨̣𝐢 𝐭𝐡𝐮̛́ 𝐱𝐮𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚𝐧𝐡. Luôn là mục tiêu của người khác giới hoặc đồng giới bắt chuyện và làm quen.👩‍❤️‍👩👨‍❤️‍👨👩‍❤️‍👨
🦌 𝐓𝐡𝐮 𝐡𝐮́𝐭 𝐪𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 𝐫𝐮̃ 𝐜𝐮̛̣𝐜 𝐦𝐚̣𝐧𝐡 - hấp dẫn và dễ dàng được người khác say mê, kiểm soát tâm trí họ phải nhớ đến bạn ❤️❤️❤️
🦌𝐇𝐨̂̃ 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 𝐲𝐞̂𝐮, 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 đ𝐨̣̂𝐜 𝐭𝐡𝐚̂𝐧 sớm tìm được tình yêu, vợ chồng chung thuỷ, tránh ngoại tình.
🦌 𝐃𝐚 𝐯𝐚̀𝐧𝐠 𝐨́𝐧𝐠 𝐚́𝐧𝐡, 𝐭𝐚̀𝐢 𝐥𝐨̣̂𝐜 𝐩𝐡𝐮́ 𝐪𝐮𝐲́ ập tới lúc nào không biết.
𝕋𝕙𝕖𝕠 𝕟𝕙ư𝕟𝕘 𝕘𝕙𝕚 𝕔𝕙é𝕡 𝕔ổ 𝕩ư𝕒 ⚱️🌟
⚡️𝐀𝐢 𝐭𝐡𝐨̛̀ 𝐜𝐮́𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐯𝐚̣̂𝐧 𝐬𝐞̃ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐚𝐨 𝐠𝐢𝐨̛̀ đ𝐨̂̉𝐢 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐜𝐨́ 𝐭𝐨̂́𝐭 𝐥𝐞̂𝐧.
⚡️𝐀𝐢 𝐜𝐨́ 𝐬𝐞̃ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐬𝐨̛̣ 𝐛𝐢̣ 𝐦𝐚̂́𝐭 đ𝐢̣𝐚 𝐯𝐢̣ 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐱𝐚̃ 𝐡𝐨̣̂𝐢
⚡️ 𝐀𝐢 𝐝𝐮̀𝐧𝐠 𝐬𝐞̃ 𝐬𝐨̛́𝐦 𝐭𝐡𝐚̆𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜
⚡️ 𝐀𝐢 𝐭𝐡𝐨̛̀ 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐡𝐚̂́𝐲 𝐝𝐚 𝐝𝐞̉ 𝐦𝐢̣𝐧 𝐦𝐚̀𝐧𝐠 𝐨́𝐧𝐠 𝐚́𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐯𝐚̀𝐧𝐠
⚡️ 𝐀𝐢 𝐭𝐡𝐨̛̀ 𝐬𝐞̃ 𝐧𝐚̉𝐲 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐲́ 𝐭𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐬𝐚́𝐧𝐠 𝐬𝐮𝐨̂́𝐭
⚡️ 𝐀𝐢 𝐜𝐨́ 𝐬𝐞̃ 𝐭𝐢̀𝐦 𝐭𝐡𝐚̂́𝐲 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 𝐲𝐞̂𝐮 đ𝐢́𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜
⚡️𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐬𝐨̛̣ 𝐭𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐡𝐚̃𝐦 𝐡𝐚̣𝐢, 𝐛𝐮̀𝐚 𝐧𝐠𝐚̉𝐢 𝐩𝐡𝐞́𝐩 đ𝐞𝐧 𝐦𝐚 𝐪𝐮𝐲̉ 𝐪𝐮𝐚̂́𝐲 𝐩𝐡𝐚́
⚡️ 𝐁𝐚̉𝐨 𝐯𝐞̣̂ 𝐤𝐡𝐨̉𝐢 𝐡𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐧𝐠𝐮𝐲 𝐜𝐡𝐨 𝐠𝐢𝐚 𝐜𝐡𝐮̉

CHI TIẾT - DỄ HIỂU

CÁC GÓI CHẤM LÁ SỐ BÊN EM KHI NHẬN HÌNH THỨC CHUNG SẼ LÀ FILE PDF NHƯ THẾ NÀY NHA KHÁCH ƠI. MỖI NGƯỜI ĐỀU CÓ LÁ SỐ KHÁC NHAU TRUNG BÌNH BÁO CÁO SẼ TỪ 15-40 TRANG TUỲ THEO GÓI XEM MỌI NGƯỜI ĐĂNG KÝ

1 of 5