Skip to product information
1 of 2

ThaiHolySpirit

Linh Châu Tài Lộc Phật Bụng Bự

Regular price $45.00 USD
Regular price $95.00 USD Sale price $45.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

❗️𝗡𝗲𝘄 ❗️Dành cho Tín nào đang cần tìm một phép làm ăn may mắn vừa túi tiền thì nên thỉnh mang theo nha. 

••••••🧧🌼 𝐋𝐈𝐍𝐇 𝐂𝐇Â𝐔 𝐓À𝐈 𝐋Ộ𝐂 𝐏𝐇Ậ𝐓 𝐁Ụ𝐍𝐆 𝐁Ự 🌼 🧧•••••

Được 9 thầy sên phép trong vòng 7 đêm trăng để giúp linh châu hứng toàn bộ những điều tốt lành nhất

🌱 Linh châu được đi từ cửa phật ( sự gia giáo và chỉ dẫn của phật bụng bự ) giúp cho gia chủ được bảo về từ công viêc, sức khoẻ, gia đạo, tiền bạc 100%

🌱 Sẵn sàng hiểu và giúp bạn vượt qua mọi khó khăn
Gọi khách hỗ trợ công viêc buôn bán.

🌱 Đi làm ăn xa hay đi ký kế hợp đồng cũng như việc đầu tư gì đó hãy nói hết tâm tư để trái châu toả năng lượng

Dạng năng lượng huyền bí từ trái châu, sự huyền bí đó biết nghe hiểu và giúp đỡ bạn tốt theo phương diện bạn cầu xin những điều lành.

☘Sẵn sàng hiểu và giúp bạn vượt qua mọi khó khăn khi bạn túng quẫn

☘Gọi khách hỗ trợ công viêc buôn bán giúp bạn ào ào khách. 😍

CHI TIẾT - DỄ HIỂU

CÁC GÓI CHẤM LÁ SỐ BÊN EM KHI NHẬN HÌNH THỨC CHUNG SẼ LÀ FILE PDF NHƯ THẾ NÀY NHA KHÁCH ƠI. MỖI NGƯỜI ĐỀU CÓ LÁ SỐ KHÁC NHAU TRUNG BÌNH BÁO CÁO SẼ TỪ 15-40 TRANG TUỲ THEO GÓI XEM MỌI NGƯỜI ĐĂNG KÝ

1 of 5