Skip to product information
1 of 1

ThaiHolySpirit

Linh Phù Kim Cang Hỷ Lạc

Regular price $35.00 USD
Regular price Sale price $35.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

💮💮𝐋𝐈𝐍𝐇 𝐏𝐇Ù 𝐊𝐈𝐌 𝐂𝐀𝐍𝐆 𝐇Ỷ 𝐋Ạ𝐂💮💮
(còn đc gọi là Kim Cang Thời Luân Kalachakra)

🌿Phù hợp dán ở tủ kính, kệ sách, bàn làm việc, trên xe ...

🌿Kalachakra là một pháp tu cực kỳ cao cấp và tinh vi. Ngay cả trong những hình thức ít phức tạp hơn, với các mạn đà la được tóm tắt, chứa đựng ít Bổn tôn hơn, nhưng vẫn là một pháp tu đầy thử thách.

🌿Tuy nhiên, với động lực đúng đắn, chuẩn bị và nỗ lực bền vững thì đây là pháp tu cực kỳ hiệu quả để đạt giác ngộ, vì lợi lạc của tất cả chúng sinh.

1. Nơi nào có treo biểu tượng Kalachakra thì nơi đó xem như có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất hiện.
2. Nơi nào có treo biểu tượng Kalachakra thì nơi đó không bị nạn động đất mà chết.
3. Nơi nào có treo biểu tượng Kalachakra thì nơi đó không bị nạn về nước mà chết.
4. Nơi nào có treo biểu tượng Kalachakra thì nơi đó không bị nạn về gió mà chết.
5. Nơi nào có treo biểu tượng Kalachakra thì nơi đó không bị nạn về lửa mà chết.
6. Nơi nào có treo biểu tượng Kalachakra thì nơi đó không bị các nạn còn lại trong bát nạn mà chết.
7. Nơi nào có treo biểu tượng Kalachakra thì nơi đó không bị các tinh linh làm hại.
8. Nơi nào có treo biểu tượng Kalachakra thì nơi đó không bị các ma quỷ làm hại.
9. Nơi nào có treo biểu tượng Kalachakra thì nơi đó các vong linh nhìn thấy sẽ được vãng sinh về cõi Tịnh Độ.
10. Nơi nào có treo biểu tượng Kalachakra thì nơi đó không bị các âm binh, cô hồn của các thế lực tà giáo, thế lực xấu làm hại.

CHI TIẾT - DỄ HIỂU

CÁC GÓI CHẤM LÁ SỐ BÊN EM KHI NHẬN HÌNH THỨC CHUNG SẼ LÀ FILE PDF NHƯ THẾ NÀY NHA KHÁCH ƠI. MỖI NGƯỜI ĐỀU CÓ LÁ SỐ KHÁC NHAU TRUNG BÌNH BÁO CÁO SẼ TỪ 15-40 TRANG TUỲ THEO GÓI XEM MỌI NGƯỜI ĐĂNG KÝ

1 of 5