Skip to product information
1 of 3

ThaiHolySpirit

Nhẫn Omi Tài Lộc

Regular price $89.00 USD
Regular price Sale price $89.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

🔥🔥𝐍𝐇Ẫ𝐍 𝐎𝐌𝐈 𝐓À𝐈 𝐋Ộ𝐂🔥🔥(size tăng đưa)

💓Nhẫn giữ 💵 và thu hút tài lộc, chỉ duy nhất 50 chiếc.

💓Đeo ngón giữa nhé, tay to nhỏ gì đeo cũng được hết vì bóp size nhẫn lại. Không đen , ko ra ten.

💓Theo ngươi dân ở tỉnh Ngài Thanpoon đeo nhẫn và có rất nhiều của cải. Ai đến đây xin làm ăn ngài cũng cho họ sự thuận lợi và may mắn, giàu có. Ở đây họ đeo chiếc nhẫn như vật sẽ giúp giữ dc 💰 và tăng vận tốt trong làm ăn.

💓Trên nhẫn có cả chữ omi ( mọi đều tốt đẹp nhất sẽ đên với bạn )

CHI TIẾT - DỄ HIỂU

CÁC GÓI CHẤM LÁ SỐ BÊN EM KHI NHẬN HÌNH THỨC CHUNG SẼ LÀ FILE PDF NHƯ THẾ NÀY NHA KHÁCH ƠI. MỖI NGƯỜI ĐỀU CÓ LÁ SỐ KHÁC NHAU TRUNG BÌNH BÁO CÁO SẼ TỪ 15-40 TRANG TUỲ THEO GÓI XEM MỌI NGƯỜI ĐĂNG KÝ

1 of 5