Skip to product information
1 of 15

ThaiHolySpirit

Phật Bản Mệnh (Bản Độc Quyền)

Regular price $45.00 USD
Regular price $65.00 USD Sale price $45.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Tuổi

🌿🌿 𝐏𝐇𝐀̣̂𝐓 𝐁𝐀̉𝐍 𝐌𝐄̣̂𝐍𝐇 🌿🌿
❌𝙱ả𝚗 đặ𝚌 𝚋𝚒ệ𝚝 (ĐỘ𝙲 𝚀𝚄𝚈Ề𝙽) ❌

✅ Phật Bản Mệnh gồm có tám vị chủ tôn, còn được gọi là Phật Hộ Thân thông qua 12 nhân duyên, Thiên can, Địa chi và năm yếu tố cơ bản: đất, nước, gió, lửa, không khí.

✅ Phật bản mệnh gồm có 8 vị Phật làm tôn chủ quản lý 12 con giáp. Mỗi con giáp lại tương ứng với mệnh mỗi người khi sinh ra. Chính vì vậy mỗi người sẽ đều có Phật độ mệnh riêng đi theo và phù hộ độ trì mang lại MAY MẮN , BÌNH AN & TÀI LỘC

✅ Phật bản mệnh là Phật độ mệnh cho chúng ta, mỗi tuổi sẽ có 1 vị Phật bản mệnh riêng giúp sát hóa, giảm nhẹ tai ương, tránh tiểu nhẫn quấy phá, chiêu tài, hút lộc, phù hộ cho ta có cuộc sống bình an, công việc được thuận lợi, may mắn.

8️⃣ vị Phật Bản Mệnh Hộ Thân cho 12 con giáp, bạn có thể chọn theo năm sinh của mình:

🌿 Tuổi Tý: 👉 Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn
🌿 Tuổi Sửu, Dần: 👉 Phật Hư Không Tạng Bồ Tát.
🌿 Tuổi Mão: 👉 Phật Văn Thù Bồ Tát.
🌿 Tuổi Thìn, Tỵ:👉 Phật Phổ Hiền Bồ Tát.
🌿 Tuổi Ngọ: 👉 Phật Đại Thế Chí Bồ Tát.
🌿 Tuổi Mùi, Thân:👉 Phật Như Lai Đại Nhật Bồ Tát.
🌿 Tuổi Dậu:👉 Phật Bất Động Minh Vương.
🌿 Tuổi Tuất, Hợi: 👉 Phật A Di Đà.

CHI TIẾT - DỄ HIỂU

CÁC GÓI CHẤM LÁ SỐ BÊN EM KHI NHẬN HÌNH THỨC CHUNG SẼ LÀ FILE PDF NHƯ THẾ NÀY NHA KHÁCH ƠI. MỖI NGƯỜI ĐỀU CÓ LÁ SỐ KHÁC NHAU TRUNG BÌNH BÁO CÁO SẼ TỪ 15-40 TRANG TUỲ THEO GÓI XEM MỌI NGƯỜI ĐĂNG KÝ

1 of 5