Skip to product information
1 of 1

ThaiHolySpirit

Tinh Dầu Vàng Kích Lộc

Regular price $55.00 USD
Regular price Sale price $55.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

🆘💮𝐓𝐈𝐍𝐇 𝐃Ầ𝐔 𝐕À𝐍𝐆 𝐖𝐀𝐓𝐓𝐑𝐀𝐈𝐌𝐈𝐓💮🆘
🙏🏻Gọi Tiền tăng sinh May mắn tài lộc 🙏🏻
❌𝐓𝐑Ợ 𝐓𝐇Ỉ𝐍𝐇 💲3️⃣5️⃣ cho 10 gia chủ may mắn❌

🟢Dầu vàng : rất thiêng tốt cho tất cả mọi người. công việc nào bạn dùng dầu cũng tốt.

🌻𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒂̂̀𝒏: Tinh dầu đậm đặc được các nhà Sư dát vàng 24k, vẽ trú chúc nguyện giúp Vật Phẩm linh nghiệm hơn.
Đặt biệt mùi cực kì thơm nhé....

✅ 𝑪𝒐̂𝒏𝒈 𝑵𝒂̆𝒏𝒈:
✔️𝑀𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑎̣𝑖 𝑚𝑎𝑦 𝑚𝑎̆́𝑛
✔️𝑋𝑖𝑛ℎ đ𝑒̣𝑝 𝑛𝑔𝑜𝑎̣𝑖 ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑣𝑠 𝑙𝑜̛̀𝑖 𝑎̆𝑛 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝑛𝑜́𝑖 (𝑡ℎ𝑢 ℎ𝑢́𝑡)
✔️ 𝑃ℎ𝑢̀ ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑏𝑎̣𝑛 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑡𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑏𝑜, 𝑡𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑡𝑖́𝑝
✔️𝐾𝑖́𝑐ℎ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐𝑜̛ 𝑣𝑎̣̂𝑛 𝑡𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑡𝑎̀𝑖
✔️𝐾𝑖𝑛ℎ 𝑑𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑛 𝑙𝑜̛̣𝑖

 

CHI TIẾT - DỄ HIỂU

CÁC GÓI CHẤM LÁ SỐ BÊN EM KHI NHẬN HÌNH THỨC CHUNG SẼ LÀ FILE PDF NHƯ THẾ NÀY NHA KHÁCH ƠI. MỖI NGƯỜI ĐỀU CÓ LÁ SỐ KHÁC NHAU TRUNG BÌNH BÁO CÁO SẼ TỪ 15-40 TRANG TUỲ THEO GÓI XEM MỌI NGƯỜI ĐĂNG KÝ

1 of 5