Skip to product information
1 of 2

ThaiHolySpirit

Trầm 108 Hạt Hồ Ly

Regular price $150.00 USD
Regular price $195.00 USD Sale price $150.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

❗️Hàng Hot❗️
🔥𝐂𝐇𝐔Ỗ𝐈 𝐓𝐑Ầ𝐌 𝟏𝟎𝟖 𝐇Ạ𝐓 𝐇Ồ 𝐋𝐘 (𝐃ò𝐧𝐠 𝐜𝐚𝐨 𝐜ấ𝐩)🔥

✨Vòng Trầm Hương 108 hạt là biểu thị cho cầu chứng 108 pháp Tam Muội mà đoạn trừ 108 phiền não.

✨Người đeo chuỗi vòng tay Trầm Hương 108 hạt cốt để tâm an lạc.

✨Không bị xáo trộn bởi thị phi, muộn phiền và mong may mắn, hạnh phúc sẽ đến với bản thân.

✨Mặt hồ ly trợ : Tình Cảm, Duyên ăn nói, Công việc và tìn 🌺

CHI TIẾT - DỄ HIỂU

CÁC GÓI CHẤM LÁ SỐ BÊN EM KHI NHẬN HÌNH THỨC CHUNG SẼ LÀ FILE PDF NHƯ THẾ NÀY NHA KHÁCH ƠI. MỖI NGƯỜI ĐỀU CÓ LÁ SỐ KHÁC NHAU TRUNG BÌNH BÁO CÁO SẼ TỪ 15-40 TRANG TUỲ THEO GÓI XEM MỌI NGƯỜI ĐĂNG KÝ

1 of 5