Skip to product information
1 of 3

ThaiHolySpirit

Vòng chỉ đỏ ngũ sắc bình an

Regular price $30.00 USD
Regular price Sale price $30.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Style

🎉Trợ thỉnh 💰$𝟑𝟎/𝟑 𝐬ợ𝐢🎉 duy nhất hôm nay em chỉ có 200sợi thôi
🌸𝐕Ò𝐍𝐆 𝐂𝐇Ỉ ĐỎ 𝐍𝐆Ũ 𝐒Ắ𝐂 𝐁Ì𝐍𝐇 𝐀𝐍🌸
✅Tặng Lá Phép 5Dòng Kinh Hộ Mệnh✅
➡️Thích hợp đeo cho baby
❗️Đeo 1 lúc 3 sợi càng tốt ạ ❗️

🌸Trong Kinh Điển nhà Phật có nói Dây Ngũ Sắc cũng là đại biểu cho Kim Cương Giới của Ngũ Phật, nếu như đeo dây Ngũ Sắc, tâm quán tưởng Tây Phương A Dì Đà Phật, Nam Phương Bảo Sinh Như Lại Phật, Bắc Phương Bất Không Thành Tựu Phật, Đông Phương A Súc Bệ Phật, Chính Giữa là Đại Nhật Như Lai Phật!

🌸Năm phương Đại Phật đều chiếu Phật Quang ánh sáng vàng chói của giải thoát, tức là có thể đắc được Ngũ Phương Kim Cương Đại Phật bảo hộ thân mình.

🌸Chỉ ngũ sắc có tác dụng trừ tà ma, đem lại cát tường cho mọi người. Ngũ Sắc được gia trì Ngũ Phật Tâm Chú, được 5 Đức Phật gia hộ, nên khi mang dây Ngũ Sắc thì nên thường Tâm Niệm hình ảnh 5 vị Phật như kể trên mang lại bình an, may mắn, thành đạt và hạnh phúc cho tất cả những ai sở hữu nó. Nếu thường trì chú thêm vào cho dây ngũ sắc thì công hiệu càng lúc càng mạnh.

CHI TIẾT - DỄ HIỂU

CÁC GÓI CHẤM LÁ SỐ BÊN EM KHI NHẬN HÌNH THỨC CHUNG SẼ LÀ FILE PDF NHƯ THẾ NÀY NHA KHÁCH ƠI. MỖI NGƯỜI ĐỀU CÓ LÁ SỐ KHÁC NHAU TRUNG BÌNH BÁO CÁO SẼ TỪ 15-40 TRANG TUỲ THEO GÓI XEM MỌI NGƯỜI ĐĂNG KÝ

1 of 5