Skip to product information
1 of 3

ThaiHolySpiritOfficialStore

Vòng Tay Bình An Kinh Phạn

Regular price $150.00 USD
Regular price Sale price $150.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

💮💮💮𝐕Ò𝐍𝐆 𝐓𝐀𝐘 𝐁Ì𝐍𝐇 𝐀𝐍💮💮💮
❗️❗️𝐓ặ𝐧𝐠 𝟏 𝐊𝐢𝐦 𝐁à𝐢 𝐓𝐡ầ𝐧 𝐓à𝐢 𝐌ở 𝐋ộ𝐜❗️❗️
✅Được 5 sư thầy sên phép🙏🏻
🍀Vòng được khắc kinh Phạn mang nhiều ý nghĩa độ trợ cho gia chủ một cuộc sống đầy đủ bình an
🍀Trong phật giáo Quan Thế Âm Bồ Tát là hiện thân của sự từ bi, phổ độ chúng sinh, độ hóa mọi ưu phiền trong cuộc sống. Khi cần niệm cầu bình an với Đức Phật bạn chỉ cần cầm chuỗi vòng trên tay niệm “Om Mani Padme Hum” kèm theo lời nguyện ước của mình. Câu chú “Om Mani Padme Hum” còn được gọi là “Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn” nghĩa là “Chân ngôn sáng rõ bao gồm sáu chữ”.
🌷Om: Quy mệnh (Tượng trưng cho chân thân của các vị Phật khi về cõi niết bàn)
🌷Mani: Viên ngọc quý (Tượng trưng cho tâm thiện, tấm lòng bồ đề của Phật)
🌷Padme: Hoa sen (Tượng trưng cho trí tuệ sáng)
🌷Hum: Tâm thức (Tượng trưng cho tâm thức của các vị Phật - thường xuất hiện cuối các câu thần chú)
🍀Mỗi âm tiết là sự thanh tịnh hóa đối với tâm hồn:
- Om: thanh tịnh hóa thân thể
- Ma: thanh tịnh hóa ngôn ngữ, lời nói
- Ni: thanh tịnh hóa tâm thức, trí tuệ
- Pad: thanh tịnh hóa tình cảm, giải tỏa mâu thuẫn
- Me: thanh tịnh hóa những nguy hiểm
- Hum: thanh tịnh hóa tâm hồn, khai sáng trí tuệ
🍀6 âm tiết liên quan đế Lục độ Ba - La - Mật (là phương pháp để độ mình, độ người)
- Om: Sự độ lượng
- Ma: Đạo đức
- Ni: Sự kiên trì, tâm trí vững
- Pad: Sự chuyên cần
- Me: Sự chú tâm
- Hum: Trí tuệ sáng

CHI TIẾT - DỄ HIỂU

CÁC GÓI CHẤM LÁ SỐ BÊN EM KHI NHẬN HÌNH THỨC CHUNG SẼ LÀ FILE PDF NHƯ THẾ NÀY NHA KHÁCH ƠI. MỖI NGƯỜI ĐỀU CÓ LÁ SỐ KHÁC NHAU TRUNG BÌNH BÁO CÁO SẼ TỪ 15-40 TRANG TUỲ THEO GÓI XEM MỌI NGƯỜI ĐĂNG KÝ

1 of 5