Skip to product information
1 of 6

ThaiHolySpirit

Vòng Tay Hoa Sen Trầm Hương

Regular price $45.00 USD
Regular price Sale price $45.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Color

🪷🪷𝑽ò𝒏𝒈 𝑻𝒂𝒚 𝑯𝒐𝒂 𝑺𝒆𝒏 𝑻𝒓ầ𝒎 𝑯ươ𝒏𝒈🪷🪷
❌(Chỉ đỏ - chỉ ngũ sắc) trợ thỉnh 💲4️⃣5️⃣❌

🍃 Đại diện cho Kim Cương Giới của Ngũ Phật, Tây Phương A Dì Đà Phật, Nam Phương Bảo Sinh Như Lại Phật, Bắc Phương Bất Không Thành Tựu Phật, Đông Phương A Súc Bệ Phật, Chính Giữa là Đại Nhật Như Lai 🤲🏻

⚛️Vòng đc các lạt ma gia trì, có tác dụng trừ tà ma, đem lại cát tường cho mọi người. Vòng đeo tay kết chỉ được gia trì Ngũ Phật Tâm Chú, được 5 Đức Phật gia hộ, nên khi mang dây hoa sên thì nên thường Tâm Niệm hình ảnh 5 vị Phật như kể trên mang lại bình an, may mắn, thành đạt và hạnh phúc cho tất cả những ai sở hữu...

CHI TIẾT - DỄ HIỂU

CÁC GÓI CHẤM LÁ SỐ BÊN EM KHI NHẬN HÌNH THỨC CHUNG SẼ LÀ FILE PDF NHƯ THẾ NÀY NHA KHÁCH ƠI. MỖI NGƯỜI ĐỀU CÓ LÁ SỐ KHÁC NHAU TRUNG BÌNH BÁO CÁO SẼ TỪ 15-40 TRANG TUỲ THEO GÓI XEM MỌI NGƯỜI ĐĂNG KÝ

1 of 5